Kościół Przemienienia Pańskiego w Borowicy

Wzniesiony w l. 1797-1799 na planie nieregularnego ośmioboku. Jest kościół wykonany z drewna modrzewiowego, bezwieżowy. Dach kryty jest gontem, a na zwieńczeniu kopuły widnieje krzyż.

Borowica

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Cerkiew św. Michała Archanioła w Dubnej

Wzniesiona w 1863 r. jako grekokatolicka.  Posiada trójdzielny podział na wieżę, nawę i prezbiterium. Nie posiada zakrystii. Dach gontowy, cebulasty. Od 1945 r. kościół rzymmskokatolicki pod tym samym wezwaniem.

 

Dubno

Opublikowano Cerkwie | Dodaj komentarz

Kościół św. Trójcy i klasztor Brygidek w Warszawie

Brygidki zostały sprowadzone do Warszawy w 1615 r. choć już w XV w. zakon ten działał w Lublinie. Początkowo zostały wzniesione drewniane i zabudowania i drewniana kaplica. W l. 1652-1658 powstał murowany kościół, którego budowa została przerwana podczas „Potopu”. Budynek kościoła i klasztoru został wzniesiony w stylu barokowym. Już w połowie XVIII w. władza Brygidek została ograniczona i w 1766 r. Komisja Porządkowa odebrała zakonnicom władzę sądowniczą na rzecz magistratu Starej Warszawy. W 1807 zabudowania zajęli żołnierze francuscy, a zakon uległ kasacji. Zakonnice przeniosły się do klasztoru Wizytek i tam zmarły. Budynki poklasztorne zostały zamienione na koszary (zapewne z powodu znajdującego się obok arsenału). W okresie Królestwa Kongresowego budynki zostały przebudowane w stylu klasycystycznym. W 1892 r. zabudowania zostają ostatecznie rozebrane, a w ich miejscu zostaje zbudowany pasaż Simonsa, zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego.

Kościół św. Trójcy

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Kościół w Czabarówce

Gotycki (lub późnogotycki) kościół zbudowano najprawdopodobniej w II połowie XV w.  Jest to budowla ceglana, jednonawowa, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Wieża kryta dachem namiotowym, bez krzyża. Opuszczony po r. 1945 r. niszczeje. Jest to kościół wzniesiony przez Polaków, bowiem Czabarówka leży na terenie Ukrainy.

Ukraina2013 503

Ukraina2013 160

Opublikowano Uncategorized | 3 Komentarze

Pałac Kryształowy

Budowlę wzniesiono w 1851 r.  w Londynie z okazji Wielkiej Wystawy.  W 1854 r.  został przeniesiony do dzisiejszego Upper Norwood. Spłonął w 1936 r.

Pałac Kryształowy

Opublikowano Pałace | Dodaj komentarz

Cerkiew garnizonowa św. Aleksandra Newskiego w Chocimiu

Wzniesiona została w 1673 r. Służyła jako miejsce modlitwy dla załogi twierdzy Chocim.

Ukraina2013 375

Ukraina2013 373

Ukraina2013 371

Ukraina2013 370

Ukraina2013 366

Opublikowano Cerkwie | 3 Komentarze

Kaplica MB Loretańskiej w Bagnie

Pierwotna kaplica została wzniesiona w 1934 r. W 1984 r. z powodu złego stanu technicznego została rozebrana i w jej miejscu wzniesiono obecną. W środku znajduje się drewniany ołtarz i figura MB.

Bagno-kaplica

Bagno-kaplica (6)

Bagno-kaplica (5)

Bagno-kaplica (2)Bagno-kaplica (4)

Bagno-kaplica (3)

Opublikowano Kościoły drewniane | Dodaj komentarz

Klasztor Bernardynów w Husiatynie

Kościół zaczęto budować jako drewniany w 1610 r. Budowa kościoła murowanego została ukończona w 1616 r. Kościół uległ zniszczeniu już w XVII w. w czasie najazdów tureckich i tatarskich. Kościół przez II poł. XVII w. pozostał w ruinie i w 1660 r. Bernardyni z Husiatyna wyjechali. Odbudowę kościoła rozpoczęto wraz z ponownym  przybyciem Bernardynów w 1690 r., a zakończono w 1723 r. W 1786 r. klasztor został zlikwidowany. Wówczas kościół klasztorny przekształcono w kościół farny, a zabudowania klasztorne – w plebanię i siedzibę urzędu miejskiego. Bernardyni objęli kościół w 1938 r. i posiadali do 1945 r. Wówczas wraz z mieszkańcami musieli opuścić miasto. Wyposażenie wywieziono, a kościół zamieniono na magazyn. W wyniku wilgoci panującej przez składowane tam rzeczy runęły sklepienia nawy głównej i północnej. Dopiero w 1990 r. odzyskano kościół i rozpoczęto remont trwający do 1993 r.  Wówczas kościół odzyskali Bernardyni. Obecnie kościół jest podniszczony. Kruchta zachodnia jest obecnie w stanie ruiny.
Nieznane są natomiast losy dzwonnicy kościelnej istniejącej jeszcze ok. 1935 r. Stała najprawdopodobniej na terenie ob. rynku. Była wolnostojąca i posiadała trzy dzwony. Jeden z nich – najstarszy i największy – ukryty został w czasie II wojny światowej na terenie ob. stadionu piłkarskiego. Dzwonnica została zniszczona najprawdopodobniej w czasie II wojny światowej.

Ukraina2013 441

 

Ukraina2013 423

 

Ukraina2013 424

 

Ukraina2013 429

 

Ukraina2013 428

 

Ukraina2013 427

 

Najprawdopodobniej nowy kościół

Ukraina2013 426

 

Ukraina2013 430

 

Ukraina2013 425

 

Wnętrze kruchty

Ukraina2013 439

 

Ukraina2013 438

 

Wnętrze kościoła

Ukraina2013 437

 

Zdjęcie wnętrza kościoła sprzed 1945 r.

Ukraina2013 436

 

Ukraina2013 435

 

Ukraina2013 434

 

Ukraina2013 433

 

Ukraina2013 432

 

Ukraina2013 431

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Ruiny kościoła św. Trójcy w Okopach

Kościół zbudowano w 1693 r. jako kościół w twierdzy. Pierwszy raz został zniszczony w 1769 r. W Okopach bronił się przed Moskalami Kazimierz Pułaski. Wg tradycji własnie w tym kościele bronili się ostatni konfederaci. Kościół odbudowano dopiero w 1903 r. Kościół ponownie spalili żołnierze UPA w 1945 r. i nigdy go nie odbudowano. Obecnie zachowały się ruiny, w których widnieją jeszcze freski z okresu odbudowy z 1903 r.*** Na fasadzie znajduje się kamienna tablica z wyrytymi datami 1693-1769-1903.

Ukraina2013 419

 

Ukraina2013 418

 

***W 2013 r. ruszyła (najprawdopodobniej) odbudowa kościoła.

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Cerkiew św. Onufrego w Husiatynie

Cerkiew wzniesiono w k. XVI lub na pocz. XVII w.  Pierwotnie była to cerkiew obronna z dwukondygnacyjną wieżą. Jednak jej górny poziom się nie zachował. Do cerkwi przylega półkolista apsyda, cały budynek jest zaś zbudowany na planie krzyża.  Obok cerkwi stoi parawanowa dzwonnica.

Ukraina2013 442

 

Ukraina2013 443

 

W części okien od zewnątrz są piękne malowidła

Ukraina2013 444

 

 

Ukraina2013 445

 

Ukraina2013 446

 

Ukraina2013 447

 

Wchodzimy do środka cerkwi

 

Ukraina2013 448

 

Ukraina2013 449

 

Ukraina2013 450

 

Piękny ikonostas

 

Ukraina2013 451

 

Ukraina2013 452

 

Ukraina2013 453

 

Widok z chóru

Ukraina2013 454

 

Ukraina2013 455

 

Na poddaszu zaś jest mały składzik

Ukraina2013 456

 

 

Opublikowano Cerkwie | Dodaj komentarz