Miesięczne archiwum: Wrzesień 2012

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach

Pierwotny wzmiankowany w 1353 roku. Obecny wzniesiony w l. 1577-1590, przebudowany w XVIII w., powiększony o boczne kaplice w l. 1906-1907. Remontowany w l. 2010-2011. Orientowany, drewniany, konstrukcji ryglowej, jednonawowy, z bocznymi kaplicami i prezbiterium zakończonym wielobocznie. Wieża od zachodu, … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły drewniane | 1 komentarz

Dwór w Rościsławicach

Wzniesiony w II połowie XIX w. Przebudowany na przełomie XIX i XX w. Obecnie mieszczą się w nim mieszkania.

Opublikowano Dwory, dworki | Dodaj komentarz

Kościół św. Marcina we Wrocławiu

Pierwotnie stała tutaj zbudowana w X w. kaplica romańska. Zburzono ją w XII w. W końcu XII wieku zbudowano kaplicę grobową, która być może była związana z kolegiatą. Zburzono ją w 3 ćwierci XIII w. Obecny zbudowany został jako kaplica … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Zamek na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu

Pierwotny, niewielki gród na Ostrowie Tumskim został wzniesiony na przełomie IX i X wieku. Pozostałości tego grodu odkryto pod fundamentami kościoła św. Marcina w 1957 roku. Drugi gród, przypuszczalnie dwuczłonowy powstał w II połowie X w. przez pierwszych Piastów. Było … Czytaj dalej

Opublikowano Zamki | 11 Komentarzy

Dawny kościół św. Anny we Wrocławiu

Wzniesiony w l. 1375-1386 w stylu gotyckim. Pełnił on funkcję kościoła przyklasztornego i kaplicy szpitalnej. W 1810 roku kościół zniesiono i zamieniono na szpital, a w 1818 roku dokonano podziału wnętrza budynku na kondygnacje. Później zamieniono go na mieszkania. Obecnie … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Dworek w Kuraszkowie

Wzniesiony na początku XX w. Obecnie schronisko młodzieżowe PTTK. Koło dworku stoją takie oto figury:

Opublikowano Dwory, dworki | Dodaj komentarz

Kaplica MB Miłosierdzia w Kuraszkowie

Pierwotnie powstała tutaj wolno stojąca kaplica cmentarna do cmentarza ewangelickiego. Po 1945 roku kaplica została opuszczona i podupadała. W 2000 roku po jej remoncie dobudowano kaplicę tak, że dawna kaplica pełni funkcję prezbiterium.

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Cmentarz ewangelicki w Obornikach Śląskich

Pierwotny cmentarz ewangelicki mieścił się przy ówczesnym kościele ewangelickim. Dopiero na pocz. XIX w. teren ten okazał się za mały. Wówczas znaleziono teren przy ob. ul. Kasztanowej, który poświęcono 8.12.1830 roku. Wówczas cmentarz przykościelny został zamknięty. W 1900 roku na … Czytaj dalej

Opublikowano Cmentarze, Oborniki Śląskie | 1 komentarz