Miesięczne archiwum: Wrzesień 2012

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach

Pierwotny wzmiankowany w 1353 roku. Obecny wzniesiony w l. 1577-1590, przebudowany w XVIII w., powiększony o boczne kaplice w l. 1906-1907. Remontowany w l. 2010-2011. Orientowany, drewniany, konstrukcji ryglowej, jednonawowy, z bocznymi kaplicami i prezbiterium zakończonym wielobocznie. Wieża od zachodu, … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły drewniane | 1 komentarz

Dwór w Rościsławicach

Wzniesiony w II połowie XIX w. Przebudowany na przełomie XIX i XX w. Obecnie mieszczą się w nim mieszkania.

Opublikowano Dwory, dworki | Dodaj komentarz

Kościół św. Marcina we Wrocławiu

Pierwotnie stała tutaj zbudowana w X w. kaplica romańska. Zburzono ją w XII w. W końcu XII wieku zbudowano kaplicę grobową, która być może była związana z kolegiatą. Zburzono ją w 3 ćwierci XIII w. Obecny zbudowany został jako kaplica … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Zamek na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu

Pierwotny, niewielki gród na Ostrowie Tumskim został wzniesiony na przełomie IX i X wieku. Pozostałości tego grodu odkryto pod fundamentami kościoła św. Marcina w 1957 roku. Drugi gród, przypuszczalnie dwuczłonowy powstał w II połowie X w. przez pierwszych Piastów. Było … Czytaj dalej

Opublikowano Zamki | 11 Komentarzy

Dawny kościół św. Anny we Wrocławiu

Wzniesiony w l. 1375-1386 w stylu gotyckim. Pełnił on funkcję kościoła przyklasztornego i kaplicy szpitalnej. W 1810 roku kościół zniesiono i zamieniono na szpital, a w 1818 roku dokonano podziału wnętrza budynku na kondygnacje. Później zamieniono go na mieszkania. Obecnie … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Dworek w Kuraszkowie

Wzniesiony na początku XX w. Obecnie schronisko młodzieżowe PTTK. Koło dworku stoją takie oto figury:

Opublikowano Dwory, dworki | Dodaj komentarz

Kaplica MB Miłosierdzia w Kuraszkowie

Pierwotnie powstała tutaj wolno stojąca kaplica cmentarna do cmentarza ewangelickiego. Po 1945 roku kaplica została opuszczona i podupadała. W 2000 roku po jej remoncie dobudowano kaplicę tak, że dawna kaplica pełni funkcję prezbiterium.

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz