Miesięczne archiwum: Sierpień 2012

Stary kościół ewangelicki w Obornikach Śląskich

W 1545 roku powstała w Obornikach Śląskich gmina ewangelicka. Dotychczasowy drewniany kościół katolicki został przejęty i pozostawał w rękach protestantów nawet w okresie rekatolicyzacji w XVII w. Okolicznym wsiom służyły wówczas dwie świątynie – w Obornikach Śląskich i Wilczynie. Nowy … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły drewniane, Oborniki Śląskie | Dodaj komentarz

Cmentarz ewangelicki w Kuraszkowie

Założono go w XIX wieku. Zamknięty w 1945 roku. Obecnie zachowało się kilkanaście nagrobków ułożonych w mini „alejce” obok kościółka.

Opublikowano Cmentarze | Dodaj komentarz

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

W czasie II wojny światowej budynki dawnych muzeów wrocławskich zostały całkowicie lub w dużym stopniu zniszczone. Na siedzibę powołanego muzeum (powołanie nastąpiło 1 stycznia 1947 roku) wybrano więc gmach, którego uszkodzenia były małe – budynek dawnej Rejencji, czyli Zarządu Prowincji … Czytaj dalej

Opublikowano inne | Dodaj komentarz

Pałac w Lubnowie

Wzniesiony na pocz. XX w. Po II wojnie światowej mieścił szkołę podstawową. Obecnie w pałacu mieszczą się mieszkania.

Opublikowano Pałace | Dodaj komentarz

Grodzisko w Lubnowie

Grodzisko późnośredniowieczne datowane jest na XIV – XV w. Stożkowate. Położone jest między główną drogą a tą prowadzącą do pałacu. Otacza go wyschnięta fosa. Do grodziska wiedzie trudna ścieżka tuż przy krawędzi stawu. Jeden zły ruch i można tam wylądować. … Czytaj dalej

Opublikowano inne | Dodaj komentarz

Kościół św. Trójcy w Lubnowie

Pierwotny kościół istniał już w 1313 roku. Wzmiankowany też w 1353 i 1397 roku. Obecny wzniesiony i schyłku XV w. W XIX w. dobudowano dzwonnicę. Remontowany w l. 80/90 XX w. W ściany kościoła wmurowane są ciekawe płaskorzeźby i nagrobki … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Dawny cmentarz katolicki w Lubnowie

Cmentarz ten znajduje się ok. 500 m od kościoła. Obecnie nieużytkowany. Ostatnie mogiły pochodzą z l. 50 XX w. Zajmuje on powierzchnię ok. 10×30 m.

Opublikowano Cmentarze | Dodaj komentarz

Kościół św. Michała Archanioła w Jezierzycach Kościelnych

Wybudowany w 1806 roku. W 1963 roku wzmocniono konstrukcję i fundamenty. W 1973 roku wymieniono dach i dobudowano zakrystię, zaś w l. 1997-1998 wymieniono instalację elektryczną i pomalowano ściany.

Opublikowano Kościoły drewniane | Dodaj komentarz