Miesięczne archiwum: Luty 2012

Kościół NMP w Łączy

Pierwsze wzmianki na temat świątyni w wykazie Świętopietrza pochodzą z 1447 roku. Kościół konsekrowano w 1490 roku. Wieżę dobudowano w okresie późniejszym (XVI w.?). Do 1698 roku p.w. św. Marcina, w l. 1698-1929 p.w. św. Jana Chrzciciela a od 1929 … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły drewniane | Dodaj komentarz

Stary kościół św. Prokopa Opata w Jadownikach

Drewniany kościół w Jadownikach został wzniesiony w roku. Po raz pierwszy wzmiankowany jest przez Jana Długosza w 1470 roku. W XVII wieku dobudowano do niego wieżę, a w XVIII w. dobudowano od południa kaplicę. Rozebrany w 1910 roku w związku … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły drewniane | Dodaj komentarz

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Iwkowej

Wybudowany w XVI wieku jako pomocniczy do XV-wiecznego kościoła. Restaurowany w 1890 roku kiedy to dachy zbito gontem. Został spalony 14 lipca 1952 roku przez nieodpowiedzialnych konserwatorów, którzy próbowali usunąć resztki polichromii płomieniem lamp spawalniczych. zdjęcia ze strony: http:tarnowskiekoscioly.net

Opublikowano Kościoły drewniane | Dodaj komentarz

Kaplica Zygmuntowska na Wawelu

W 1517 roku powstały projekty kaplicy. Budowę właściwą rozpoczęto w 1524( kiedy powstawały mury) a skończono w 1531 roku. Kaplica jest perełką Polskiego renesansu. Kopułę (pozłacaną) wzniesiono w 1526 roku. Konsekracja odbyła się w 1533 roku. Znajduje się obok kaplicy … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu

Cerkiew powstała w 1659 roku (na podstawie najnowszych badań drewna). Wcześniej uznawano datę 1510-1517. Trójdzielna świątynia należała początkowo do klasztoru. Mnisi mieszkali tu do 1744 roku, potem przenieśli się do Dobromka, ale cerkiew nadal należała do grekokatolików. W czasie akcji … Czytaj dalej

Opublikowano Cerkwie | Dodaj komentarz

Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku

Wybudowana w 1791 roku w centrum wsi (obecnie znajduje się na uboczu). W roku1939 roku Smolnik znalazł się w części okupowany przed ZSRR a po 1945 roku stał się integralną częścią ZSRR. Cerkwi (o dziwo) nikt nie zburzył. W 1951 … Czytaj dalej

Opublikowano Cerkwie | Dodaj komentarz

Kościół Wniebowstąpienia NMP i św. Michała Archanioła w Haczowie

Uważa się, że ten najstarszy drewniany kościół w Polsce oraz największy gotycki kościół drewniany w Europie zbudowany został pod koniec XIV wieku, a rozbudowano na początku XVII i XVIII w.Wewnątrz cenne zabytki m.in pieta z ok. 1400 roku. W 1624 … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły drewniane | Dodaj komentarz