Klasztor Bernardynów w Husiatynie

Kościół zaczęto budować jako drewniany w 1610 r. Budowa kościoła murowanego została ukończona w 1616 r. Kościół uległ zniszczeniu już w XVII w. w czasie najazdów tureckich i tatarskich. Kościół przez II poł. XVII w. pozostał w ruinie i w 1660 r. Bernardyni z Husiatyna wyjechali. Odbudowę kościoła rozpoczęto wraz z ponownym  przybyciem Bernardynów w 1690 r., a zakończono w 1723 r. W 1786 r. klasztor został zlikwidowany. Wówczas kościół klasztorny przekształcono w kościół farny, a zabudowania klasztorne – w plebanię i siedzibę urzędu miejskiego. Bernardyni objęli kościół w 1938 r. i posiadali do 1945 r. Wówczas wraz z mieszkańcami musieli opuścić miasto. Wyposażenie wywieziono, a kościół zamieniono na magazyn. W wyniku wilgoci panującej przez składowane tam rzeczy runęły sklepienia nawy głównej i północnej. Dopiero w 1990 r. odzyskano kościół i rozpoczęto remont trwający do 1993 r.  Wówczas kościół odzyskali Bernardyni. Obecnie kościół jest podniszczony. Kruchta zachodnia jest obecnie w stanie ruiny.
Nieznane są natomiast losy dzwonnicy kościelnej istniejącej jeszcze ok. 1935 r. Stała najprawdopodobniej na terenie ob. rynku. Była wolnostojąca i posiadała trzy dzwony. Jeden z nich – najstarszy i największy – ukryty został w czasie II wojny światowej na terenie ob. stadionu piłkarskiego. Dzwonnica została zniszczona najprawdopodobniej w czasie II wojny światowej.

Ukraina2013 441

 

Ukraina2013 423

 

Ukraina2013 424

 

Ukraina2013 429

 

Ukraina2013 428

 

Ukraina2013 427

 

Najprawdopodobniej nowy kościół

Ukraina2013 426

 

Ukraina2013 430

 

Ukraina2013 425

 

Wnętrze kruchty

Ukraina2013 439

 

Ukraina2013 438

 

Wnętrze kościoła

Ukraina2013 437

 

Zdjęcie wnętrza kościoła sprzed 1945 r.

Ukraina2013 436

 

Ukraina2013 435

 

Ukraina2013 434

 

Ukraina2013 433

 

Ukraina2013 432

 

Ukraina2013 431

Reklamy
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Ruiny kościoła św. Trójcy w Okopach

Kościół zbudowano w 1693 r. jako kościół w twierdzy. Pierwszy raz został zniszczony w 1769 r. W Okopach bronił się przed Moskalami Kazimierz Pułaski. Wg tradycji własnie w tym kościele bronili się ostatni konfederaci. Kościół odbudowano dopiero w 1903 r. Kościół ponownie spalili żołnierze UPA w 1945 r. i nigdy go nie odbudowano. Obecnie zachowały się ruiny, w których widnieją jeszcze freski z okresu odbudowy z 1903 r.*** Na fasadzie znajduje się kamienna tablica z wyrytymi datami 1693-1769-1903.

Ukraina2013 419

 

Ukraina2013 418

 

***W 2013 r. ruszyła (najprawdopodobniej) odbudowa kościoła.

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Cerkiew św. Onufrego w Husiatynie

Cerkiew wzniesiono w k. XVI lub na pocz. XVII w.  Pierwotnie była to cerkiew obronna z dwukondygnacyjną wieżą. Jednak jej górny poziom się nie zachował. Do cerkwi przylega półkolista apsyda, cały budynek jest zaś zbudowany na planie krzyża.  Obok cerkwi stoi parawanowa dzwonnica.

Ukraina2013 442

 

Ukraina2013 443

 

W części okien od zewnątrz są piękne malowidła

Ukraina2013 444

 

 

Ukraina2013 445

 

Ukraina2013 446

 

Ukraina2013 447

 

Wchodzimy do środka cerkwi

 

Ukraina2013 448

 

Ukraina2013 449

 

Ukraina2013 450

 

Piękny ikonostas

 

Ukraina2013 451

 

Ukraina2013 452

 

Ukraina2013 453

 

Widok z chóru

Ukraina2013 454

 

Ukraina2013 455

 

Na poddaszu zaś jest mały składzik

Ukraina2013 456

 

 

Opublikowano Cerkwie | Dodaj komentarz

Kościół NSPJ w Godzięcinie

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1353 r. Obecny kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (w innych źródeł św. Trójcy) wzniesiono w II poł. XVI w. Restaurowany w XIX w.  Jest jednonawowy, orientowany, z wolnostojącą dzwonnicą.

 

godzięcin-kościół

 

godziecin-kosciol

 

godziecin-kosciol (5)

 

godziecin-kosciol (3)

 

godziecin-kosciol (2)

 

godziecin-kosciol (1)

 

Jedyne zachowane nagrobki na cmentarzu przykoscielnym

godziecin-kosciol (8)

 

godziecin-kosciol (7)

 

Dzwonnica

godziecin-kosciol (10)

 

godziecin-kosciol (4)

 

 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Kościół św. Trójcy w Kamieńcu podolskim

Wzniesiony w stylu barokowym w 1712 r. (inne źródła podają jako datę budowy l. 1730-1750).  Po 1945 r. wyremontowany. 19.07.1992 r. konsekrowany na grekokatolicką cerkiew św. Józefata.

Ukraina2013 327

 

Ukraina2013 328

Ukraina2013 329

Ukraina2013 330

 

 

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Kościół Narodzenia NMP w Sidorowie

Kościół wzniesiono w stylu barokowym w l. 1730-1741. Jest to dwuwieżowa, trzynawowa świątynia, orientowana, kryta blachą. Kościół był używany do r. 1945, następnie opuszczony popada w ruinę. Są plany odbudowy budowli i przywrócenie jej dawnej funkcji sakralnej.

Ukraina2013 502

Ukraina2013 291

Ukraina2013 280

stojąca przed kościołem figura Chrystusa

Ukraina2013 281

Ukraina2013 278

Ukraina2013 279

 

Wnętrze kościoła

Ukraina2013 290

 

Ukraina2013 289

 

Ukraina2013 288

 

Ukraina2013 287

 

Ukraina2013 286

 

Ukraina2013 285

 

Ukraina2013 284

 

Ukraina2013 283

Ruina plebanii

Ukraina2013 292

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Zamek Stolpen

Zamek wzniesiono na wzgórzu powulkanicznym. Pierwsza pisemna historia zamku Stolpen rozpoczyna się w 1218 r., kiedy to biskup Bruno II z Postendorf odkupił zamek Stolpen od młodego szlachcica Moyko. Przez kolejnych 340 lat rządziło w Stolpen 24 miśnieńskich biskupów, sprawując władzę nad okręgiem administracyjnym, który powstał ok. 1320 r. Wtedy powstała kasztelania Stolpen. Przez l. 1350-1531 trwały prace przy wzniesieniu wczesnonowożytnej budowli. Zamek oblegali Husyci w 1429 r., jednak bezskutecznie. W 1539 r. biskup John VIII von Maltitz przeniósł do Stolpen relikwie Biskupstwa Miśnieńskiego, m.in. palec apostoła Pawła. W 1559 r. książę elektor August przejmuje zamek, miasto i okręg administracyjny Stolpen i wprowadza w mieście reformację. W l. 1559-1567 trwała przebudowa zamku. Wówczas założono ogród ze zwierzętami. Od ok. 1607/08 do 1632 r. trwają pracę nad studnią. Z powodu podłoża zbudowanego z bazaltu oraz metody (tj. wypalania palnikiem) na rok powstaje dziura o gł. 3-4 m. W czasie wojny trzydziestoletniej zamek ulega uszkodzeniom, a w 1632 r. zamek płonie wraz z miastem. Pożar wywołało wojsko cesarskie Chorwatów, którzy oblegali zamek. Historia powtórzyła się 7 lat później (tym razem jednak ze Szwedami). W 1649 r. w rejonie stożka powulkanicznego odczute zostało trzęsienie ziemi. W 1675 r. zbudowano fortyfikacje. To na tym zamku od 1716 r. spędza czas hrabina Cosel, która następnie zostaje uwięziona na baszcie Cosel. W 1723 r. wybucha kolejny pożar, niszczący miasto
i zamek. W 1756 r. ściągnięto garnizon na twierdzę Konigstein, zaś w 1764 r. zostaje rozwiązany garnizon w Stolpen. W roku następnym umiera hrabina Cosel. W l. 1773-1787 rozebrano zapadnięte więźby dachowe na zamku, co doprowadza budowlę do dalszej degradacji. W 1813 r. mimo budowany fortyfikacji wokół zamku twierdza ulega zniszczeniu i opuszczeniu. Ruiny zostają w ciągu XIX w. częściowo rozebrane (m.in. na materiał do budowy domów). W 1842 r. w górnej części zamku zostaje założony park, zaś w 1859 r. zostało uchwalone zarządzenie o odbudowie zamku (niezrealizowane). W 1883/84 r. zostaje usunięta studnia zasypana w 1756 i 1813 r. W l. 1935-39 zamek rozbudowano w celu rozwinięcia ruchu turystycznego. Od 1960 r. trwały intensywne prace zabezpieczające ruiny. W 1989 r. odnotowano rekord – 199165 odwiedzających! W 1992 zamek zostaje przejęty i nastąpiły kolejne intensywne prace budowlane, co doprowadziło w 1998 r. do otwarcia wieży siedmioszczytowej. W 2007 r. otworzono wieżę Seiger.
Stolpen (20)

Na początek brama wjazdowa i bastiony.

Stolpen (1)

Stolpen (2)

Stolpen (3)

Stolpen (4)

Stolpen (5)

Stolpen (6)

Schematyczny plan zamku

Stolpen (7)

Spichlerz

Stolpen (8)

Stolpen (43)

Stolpen (9)

Stolpen (10)

Stolpen (11)

Stolpen (12)

Stolpen (13)

Czyżby zamkowy duszek 😉

Stolpen (14)

Stolpen (15)

Stolpen (16)

Stolpen (17)

Pozostałości po wrotach

Stolpen (18)

Wystawa muzealna

Stolpen (22)

Stolpen (23)

Stolpen (24)

Stolpen (25)

Stolpen (27)

System wodociągowy

Stolpen (28)

Stolpen (29)

Stolpen (30)

Łuk portalowy

Stolpen (31)

Katownia

Stolpen (32)

Stolpen (33)

Stolpen (34)

Stolpen (35)

Stolpen (37)

Stolpen (38)

Stolpen (39)

Cylindryczna baszta

Stolpen (40)

Wieża Cosel (w której była więziona hrabina Cosel – stąd nazwa baszty)

Stolpen (41)

Stolpen (42)

Stolpen (44)

Opublikowano Zamki | Dodaj komentarz