Miesięczne archiwum: Kwiecień 2012

Kościół św. Filipa i Jakuba w Sękowej

Drewniany kościółek powstał w XVI wieku. Wieża pochodzi rzekomo z 1540 roku. Kosciółek przebudowano w XVII w. Niestety w 1915 roku został częściowo rozebrany przez Niemców. Ruinę odbudowano dopiero w 1959 roku. W lipcu 2003 roku został wpisany na listę … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły drewniane | Dodaj komentarz

Cerkiew św. Michała Archanioła w Siedliskach

Wybudowana w 1860 roku. Remontowana w 1913 i 1936 roku. Od 1949 roku kościół katolicki p.w. NMP Królowej Polski. W 1954 roku dobudowano przedsionek. Część wyposażenia pochodzi z rozebranego w 1970 roku kościoła w Gdyczynie z 1706 roku. [2]

Opublikowano Cerkwie | Dodaj komentarz

Cerkiew św. Paraskewy w Radrużu

Cerkiew wzniesiono w końcu XVI w. (ok. 1583 roku). Uległa przebudowie w 1693 roku. Remontowana w II połowie XVIII w., 1832, 1845 i 1958 roku. Gruntownie remontowana w l. 1964-1966. Zabytek klasy „0”. Obok cerkwi stoi dzwonnica z okresu budowy … Czytaj dalej

Opublikowano Cerkwie | 1 komentarz

Kościół Narodzenia NMP w Libuszy

Wybudowany w p. XVI w. Być może pochodzi z 1513 roku. Wieżę dobudowano w 1607 roku. Kościół remontowano w 1681, 1873, l. 1950-1956 i 1963 r. Spalony doszczętnie w nocy z 14 na 15 lutego 1986 roku. Odbudowywany od 1996 … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły drewniane | Dodaj komentarz

Kościół św. Wacława w Pniowie

Kościółek wzniesiono w 1506 roku i pierwotnie był on parafialny. W 1735 roku parafię przeniesiono do Paczyny, gdzie Pniów stanowił odtąd jej filię. Kościół otaczały soboty, tak jak dachy kryte gontem. Bardzo ładne było wyposażenie wnętrza m.in. chrzcielnica z 1700 … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły drewniane | Dodaj komentarz

Kościół św. Michała Archanioła i Stanisława BM w Krakowie

Pierwotnie w miejscu kościoła stała romańska rotunda św. Michała Archanioła z IX w. jednak data jej zniszczenia nie jest znana. W późniejszym okresie stała tutaj kaplica św. Zofii. Uległa ona zniszczeniu w czasie „potopu” i zburzeniu w XVIII w. Obecny … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły murowane | Dodaj komentarz

Cmentarz Remuh w Krakowie

Tekst w opracowaniu.

Opublikowano Cmentarze | Dodaj komentarz

Stara synagoga w Krakowie

Stara synagoga znajduje się w centrum Kazimierza, który obecnie jest dzielnicą Krakowa, przy ul. Szerokiej. Budynek zdewastowany przez hitlerowców podczas II wojny światowej, został w l. 50 XX w. wyremontowany i przeznaczony na cele muzealne. Jest to najstarsza murowana synagoga … Czytaj dalej

Opublikowano Synagogi | Dodaj komentarz

Ruiny zamku w Ojcowie

Zamek zbudował w XIV w. Kazimierz Wielki, co potwierdzają zarówno Janko z Czarnkowa jak i Jan Długosz. W XV w. występuje już starosta zamkowy. W I połowie XVI w. przejściowo pozostawał w rękach prywatnych. W połowie XVI w. był ponownie … Czytaj dalej

Opublikowano Zamki | 2 Komentarze

Kościół św. Wawrzyńca w Cerekwi

Kościół w Cerekwi istniał od niepamiętnych czasów. Pierwszą drewnianą świątynię pod wezwaniem św. Wawrzyńca wymienia Długosz około roku 1410. Jak wyglądała – nie wiadomo, choć bez wątpienia była to budowla drewniana. Drewniany powstał w 1664 roku. Ostatni gruntowy remont przeprowadzono … Czytaj dalej

Opublikowano Kościoły drewniane | Dodaj komentarz